Tajná mise šotka Mařínka

Levík Mařínek je šikovný tiskařský šotek, žádné slovo, listina ani dokument před ním nejsou v bezpečí.  Právě úspěšně zakončil Škodilovu šotčí školu. Protože byl nejúspěšnějším studentem, vybral si ho sám pan ředitel Škodil pro tajný úkol. „Upravíme lidské peníze,“ řekl ředitel a pan ředitel se musí poslouchat, navíc je to přeci veliká čest, být vybrán.
Dokáže Levík takový úkol splnit? A je vůbec správné takový úkol přijmout? 
Veselá kniha o jedné rodině tiskařských šotků, záměnách slov a velkém přátelství. 

 

 

Knížka je určená pro děti od 8 let.